Hur Passar Olika Stjärntecken Ihop Sexuellt

Hur Passar Olika Stjärntecken Ihop Sexuellt

För de som är intresserade av astrologi är det spännande att utforska hur olika stjärntecken passar ihop sexuellt. Astrologi kan ge oss en djupare förståelse för våra egna behov och preferenser, och det kan också hjälpa oss att förstå och anpassa oss till våra partners behov.

När det kommer till sexuell kompatibilitet är det viktigt att förstå att det inte finns några absoluta regler. En persons horoskop kan ge värdefull information om deras personlighet och preferenser, men det betyder inte att två personer med samma stjärntecken är automatiskt sexuellt kompatibla.

Det finns dock vissa mönster och tendenser som kan ses inom astrologi. Till exempel sägs eldtecken som Lejonet, Väduren och Skytten vara passionerade och energiska i sängen. De har en tendens att vara äventyrliga och söker efter spänning och utmaningar.

På motsatt sida av spektret finns jordtecken som Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Dessa stjärntecken är mer fokuserade på det fysiska och njuter av att ta sig tid och utforska varje sinne.

Contents

Astrologi och Kompatibilitet mellan Olika Stjärntecken – Sexuell Kompatibilitet

Vad är sexuell kompatibilitet?

Sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken handlar om hur väl två personer av olika stjärntecken passar ihop när det gäller sexuell attraktion, lust och intimitet. Astrologi kan ge oss insikt i de olika personligheterna och behoven hos olika stjärntecken, vilket kan hjälpa oss att förstå hur de kan fungera tillsammans i sängen.

Sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken

Nedan följer en tabell som visar den sexuella kompatibiliteten mellan olika stjärntecken. Kom ihåg att detta är en generell översikt och inte alltid stämmer för varje individ.

Stjärntecken Kompatibla stjärntecken Mindre kompatibla stjärntecken Ofta utmanande stjärntecken
Väduren Lejonet, Skytten, Vattumannen Kräftan, Oxen, Stenbocken Vågen, Fiskarna, Tvillingarna
Oxen Jungfrun, Stenbocken, Fiskarna Lejonet, Vattumannen, Vågen Skorpionen, Väduren, Tvillingarna
Tvillingarna Vågen, Vattumannen, Lejonet Jungfrun, Fiskarna, Stenbocken Skorpionen, Kräftan, Oxen
Kräftan Skorpionen, Fiskarna, Oxen Stenbocken, Jungfrun, Väduren Lejonet, Vågen, Tvillingarna
Lejonet Väduren, Skytten, Vågen Oxen, Skorpionen, Fiskarna Stenbocken, Jungfrun, Kräftan
Jungfrun Stenbocken, Oxen, Kräftan Skorpionen, Vattumannen, Vågen Väduren, Tvillingarna, Lejonet
Vågen Vattumannen, Tvillingarna, Lejonet Jungfrun, Skorpionen, Stenbocken Fiskarna, Väduren, Kräftan
Skorpionen Fiskarna, Kräftan, Jungfrun Tvillingarna, Vågen, Vattumannen Lejonet, Stenbocken, Oxen
Skytten Väduren, Lejonet, Vattumannen Fiskarna, Jungfrun, Kräftan Stenbocken, Skorpionen, Tvillingarna
Stenbocken Jungfrun, Oxen, Kräftan Vattumannen, Skytten, Vågen Väduren, Tvillingarna, Fiskarna
Vattumannen Vågen, Tvillingarna, Lejonet Skorpionen, Stenbocken, Jungfrun Kräftan, Fiskarna, Skytten
Fiskarna Skorpionen, Kräftan, Oxen Väduren, Vattumannen, Tvillingarna Lejonet, Stenbocken, Jungfrun

Kompatibla stjärntecken indikerar en hög sexuell attraktion, medan mindre kompatibla eller utmanande stjärntecken kan kräva mer ansträngning och kompromiss för att hitta sexuell harmoni.

Viktigast är kommunikation och ömsesidig respekt

Astrologi kan vara ett användbart verktyg för att förstå sexuell kompatibilitet, men det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att kommunikation och ömsesidig respekt är avgörande för att bygga en hälsosam och tillfredsställande sexuell relation.

Vad är sexuell kompatibilitet mellan stjärntecken?

Sexuell kompatibilitet mellan stjärntecken är ett begrepp inom astrologin som syftar till att beskriva hur väl två stjärntecken harmoniserar och passar ihop sexuellt sett. Det handlar om att analysera de olika personligheterna och egenskaperna hos varje stjärntecken för att förutse hur de kan interagera och samarbeta på en intim nivå.

För att bedöma sexuell kompatibilitet mellan stjärntecken, tittar man på faktorer som varje stjärnteckens element, polaritet och kvalitet. Elementen är jord, eld, luft och vatten. Stjärntecken som delar samma element anses vara mer kompatibla eftersom de har liknande temperament och energier.

Polariteten i ett stjärntecken kan vara antingen positiv (yang) eller negativ (yin). Positiva stjärntecken tenderar att vara mer utåtriktade och aktiva medan negativa stjärntecken är mer lugna och passiva. Kompatibiliteten mellan polariteter beror på hur väl de balanserar varandra och kompletterar varandras behov.

De tre kvaliteterna i ett stjärntecken är kardinal, fast och föränderlig. Kardinala stjärntecken är självständiga och initiativrika, fasta stjärntecken är pålitliga och stabila, medan föränderliga stjärntecken är flexibla och anpassningsbara. En kombination av olika kvaliteter kan skapa en dynamisk och spännande sexuell relation.

You might be interested:  Hur Snabbt Springer Usain Bolt

Det är viktigt att komma ihåg att sexuell kompatibilitet mellan stjärntecken inte är en absolut sanning. Det är bara en av många faktorer som kan påverka en sexuell relation. Mänsklig interaktion och kemi spelar också en stor roll i hur väl två individer passar ihop sexuellt. Astrologi kan ge en bra grund för att förstå möjliga dynamiker, men det är inte en exakt vetenskaplig metod.

Element Polaritet Kvalitet
Jord Negativ (yin) Fast
Eld Positiv (yang) Kardinal
Luft Positiv (yang) Föränderlig
Vatten Negativ (yin) Föränderlig

Kompatibilitetstabellen ovan visar idealiska kombinationer av stjärntecken baserat på deras element, polaritet och kvalitet. Men det är viktigt att notera att verkliga relationer kan vara mycket mer komplexa och att varje individ är unik.

Astrologi och sexuell attraktion

Astrologi kan ge en inblick i hur olika stjärntecken passar ihop sexuellt. Varje stjärntecken har sina egna särdrag och preferenser när det gäller sexuell attraktion och intimitet. Genom att förstå dessa egenskaper kan man bättre förstå varför vissa kombinationer av stjärntecken fungerar bättre än andra.

Elementens betydelse

En viktig faktor att överväga när det gäller astrologisk attraktion är de fyra elementen: eld, jord, luft och vatten. Varje stjärntecken tillhör ett av dessa element, och det är vanligt att säga att stjärntecken inom samma element är mer kompatibla sexuellt.

 • Stjärntecken av eld (Väduren, Lejonet, Skytten) anses vara passionerade och intensiva, och attraherar ofta varandra på en djupnivå.
 • Stjärntecken av jord (Oxen, Jungfrun, Stenbocken) är mer jordnära och fokuserade på fysisk njutning, och attraherar ofta varandra på en sensuell nivå.
 • Stjärntecken av luft (Tvillingarna, Vågen, Vattumannen) är mentalt drivna och attraheras av intellektuell stimulans, vilket kan leda till en spännande sexuell dynamik.
 • Stjärntecken av vatten (Kräftan, Skorpionen, Fiskarna) är känslosamma och intuitiva, och attraherar ofta varandra på en emotionell och intuitiv nivå.

Stjärnteckenens polariteter

En annan viktig faktor är stjärntecknens polaritet – yang eller yin. Yangstjärntecken (Väduren, Tvillingarna, Lejonet, Vågen, Skytten, Vattumannen) är energiska och utåtriktade, medan yinstjärntecken (Oxen, Kräftan, Jungfrun, Skorpionen, Stenbocken, Fiskarna) är mer introverta och inåtvända.

Kombinationen av yang och yin kan skapa en balans och attraktion. Yin-stjärntecken kan dra nytta av yang-stjärnteckens energi och entusiasm, medan yang-stjärntecken kan lära sig att lugna ner sig och vara närvarande genom att koppla av med yin-stjärntecken. Denna dynamik kan leda till en spännande sexuell attraktion där båda parterna kan lära sig av varandra.

Individuella kartor och kompatibilitet

Det är också viktigt att komma ihåg att individuella astrologiska kartor spelar en stor roll i sexuell attraktion. Månen och Venus är två viktiga planeter att överväga när man jämför två personers kompatibilitet.

Månen representerar våra känslor och instinkter, medan Venus representerar kärlek och nöje. Om två personer har harmoniska aspekter mellan deras månar eller Venus, kan det skapa en stark sexuell attraktion och ökad kompatibilitet.

Det är också viktigt att komma ihåg att astrologi inte är den enda faktorn som påverkar sexuell attraktion och kompatibilitet. Individuella upplevelser, värderingar och personligheter spelar också en roll i hur väl två personer passar ihop sexuellt.

Vilka stjärntecken är sexuellt kompatibla?

När det gäller sexuell kompatibilitet kan olika stjärntecken ha olika kombinationer som fungerar bäst tillsammans. Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att astrologi inte är en exakt vetenskap och det finns många andra faktorer som kan påverka sexuell kompatibilitet, till exempel personlig kemi och kommunikation.

Följande är några exempel på stjärntecken som kan vara sexuellt kompatibla:

Väduren och Lejonet

Även om båda stjärntecknen är heta, spontana och äventyrliga, kan deras passion och energi föra dem närmare varandra i sovrummet. Båda stjärntecken strävar efter att ta kontrollen, vilket kan leda till ett intressant och lidenskapligt sexliv.

Tvillingarna och Vågen

Båda stjärntecken har en stark förbindelse med kommunikation och intellekt, vilket kan skapa en djup koppling i sovrummet. Deras förmåga att förstå och tillgodose varandras behov kan leda till ett stimulerande och uppfyllande sexliv.

Skorpionen och Fiskarna

Båda stjärntecken är känslomässigt djupa och kan skapa en stark och intim anknytning i sovrummet. Deras förmåga att läsa och förstå varandras kroppsspråk och önskningar kan göra dem mycket sexuellt kompatibla.

Oxen och Jungfrun

Båda stjärntecken har en stark förankring i jordtecken, vilket innebär att de har en praktisk och sensuell inställning till sex. Deras förmåga att ta hand om varandra och fokusera på detaljer kan skapa en lugn och tillfredsställande sexuell relation.

Detta är bara några exempel på stjärntecken som kan vara sexuellt kompatibla. Det är viktigt att komma ihåg att det finns många andra faktorer som kan påverka sexuell kompatibilitet och att det bästa sättet att avgöra detta är att kommunicera och utforska med din partner.

Sexuell förenlighet mellan Eldtecken och Vattentecken

Att förstå den sexuella förenligheten mellan olika stjärntecken kan vara till hjälp när det handlar om att bygga och bevara en sund sexuell relation. I astrologin hänvisar “eldtecken” till stjärntecken som Väduren, Lejonet och Skytten, medan “vattentecken” refererar till stjärntecken som Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Eldtecken och vattentecken har olika egenskaper och temperament när det gäller sexuell intimitet, vilket kan påverka deras sexuella förenlighet.

Eldteckens sexuella egenskaper

 • Eldtecken är passionerade, energiska och äventyrliga av naturen.
 • De föredrar en aktiv och spännande sexuell relation där det finns utrymme för lek och upptäckt.
 • Eldtecknen är framåtdrivna och tar ofta initiativet till sexuella aktiviteter.
 • De uppskattar sex som är passionerat, expressivt och intellektuellt stimulerande.
 • Eldtecknen är ofta öppna för att experimentera och prova nya saker i sovrummet.
You might be interested:  Hur Mycket Alkohol Får Man Ta In I Sverige

Vattenteckens sexuella egenskaper

 • Vattentecken är mer känslomässiga, intuitiva och romantiska i sin syn på sex.
 • De prioriterar känslomässig närhet och trygghet i en sexuell relation.
 • Vattentecknen är ofta mer försiktiga och reserverade när det gäller att ta initiativet till sexuella aktiviteter.
 • De föredrar en sexuell upplevelse som är djup, emotionell och intim.
 • Vattentecken sätter ofta sin partners behov framför sina egna och kan vara mycket lyhörda för deras önskningar och behov.

Sexuell förenlighet mellan eldtecken och vattentecken

Att förena skillnaderna mellan eldtecken och vattentecken kan vara utmanande, men det betyder inte att de är oförenliga sexuellt. Deras motsatta egenskaper kan faktiskt skapa en intressant dynamik i sovrummet.

Eldtecken Vattentecken
Väduren Kräftan
Lejonet Skorpionen
Skytten Fiskarna

Om det finns en ömsesidig förståelse och respekt för varandras sexuella behov och önskningar kan eldtecken och vattentecken ha en spännande och givande sexuell relation. Eldens passion och entusiasm kan tända vattenteknens känslomässiga och sensuella natur, medan vattenteknens förmåga att skapa en trygg och intim miljö kan ge eldtecknen en djup och meningsfull sexuell upplevelse.

Sexuell förenlighet mellan Jordtecken och Lufttecken

Sexuell förenlighet mellan jordtecken och lufttecken kan vara både spännande och utmanande. Jordtecken (Stenbocken, Jungfrun, och Oxen) är mer fokuserade på kroppsliga nöjen och den fysiska aspekten av sexuell intimitet. Lufttecken (Vattumannen, Vågen, och Tvillingarna) å andra sidan älskar intellektuell stimulation och kommunikation.

Dessa två element har olika syn på sex och kan ha svårt att förstå och uppfylla varandras behov. Jordtecken kan uppfatta luftteckens intellektuella och abstrakta approach till sex som avskalad och inte tillräckligt jordnära. Samtidigt kan lufttecken tycka att jordtecken är för fokuserade på det fysiska och inte tillräckligt öppna för att utforska nya idéer och experiment inom sexuellt möte.

Trots dessa skillnader kan jordtecken och lufttecken ha en spännande dynamik i sängkammaren om de är villiga att kommunicera och förstå varandras behov. Jordtecken kan lära sig att släppa loss och vara mer improviserande, medan lufttecken kan lära sig att uppskatta den fysiska njutningen och jordnära aspekten av sex. Genom att skapa en balans mellan den fysiska och intellektuella aspekten av sex kan dessa två tecken hitta en djup ömsesidig förståelse och tillfredsställelse.

Jordtecken Lufttecken
Stenbocken Vattumannen
Jungfrun Vågen
Oxen Tvillingarna

För att öka den sexuella förenligheten mellan jordtecken och lufttecken är det viktigt att kommunicera öppet och ärligt om ens behov och önskemål. Genom att vara lyhörda och respektfulla gentemot varandra kan dessa tecken lära sig att anpassa sig och hitta en gemensam grund för intimitet.

Det är viktigt att komma ihåg att astrologi endast ger en övergripande vy och att det finns många andra faktorer som kan påverka den sexuella förenligheten mellan två människor.

Sexuell förenlighet mellan Stjärntecken av samma element

När det gäller sexuell förenlighet kan stjärntecken som tillhör samma element ha en stark och passionerad anslutning. Dessa stjärntecken delar samma grundläggande egenskaper och har en naturlig förståelse för varandras behov och önskningar.

Stjärntecken av eld (Väduren, Lejonet, Skytten)

Stjärntecken av eld är kända för sin starka sexuella energi och passion. När två stjärntecken av eld kommer samman kan det uppstå en explosion av lust och attraktion. Deras entusiasm och äventyrlighet kan leda till spännande och oförglömliga sexuella upplevelser. Det kan dock uppstå konflikter om båda parterna är dominanta och vill ta ledningen.

Stjärntecken av jord (Oxen, Jungfrun, Stenbocken)

Stjärntecken av jord är jordnära och sensuella. Deras sexuella förenlighet bygger på stabilitet, tillfredsställelse och hängivenhet. När två stjärntecken av jord kommer samman kan de skapa en intensiv och djup sammanföring. Deras sexuella upplevelser är ofta långsamma, sensuella och jordnära.

Stjärntecken av luft (Tvillingarna, Vågen, Vattumannen)

Stjärntecken av luft är intellektuella och kommunicativa. De sätter mentuell och emotionell anslutning högt inom en sexuell relation. När två stjärntecken av luft kommer samman kan de skapa en sexuell upplevelse som kombinerar hjärnan och kroppen. Deras sexuella relation kan vara lekfull, kommunikativ och inspirerande.

Stjärntecken av vatten (Kräftan, Skorpionen, Fiskarna)

Stjärntecken av vatten är känslomässiga och intuitiva. När två stjärntecken av vatten kommer samman kan de skapa en djup emotionell och fysisk anslutning. Deras sexuella förbindelse är ofta intensiv, passionerad och känslomässigt laddad. Det kan dock vara svårt för dem att hålla ett stabilt och balanserat förhållande utan att dras in i varandras känslomässiga drama.

Element Stjärntecken
Eld Väduren, Lejonet, Skytten
Jord Oxen, Jungfrun, Stenbocken
Luft Tvillingarna, Vågen, Vattumannen
Vatten Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Sexuell förenlighet mellan motsatta stjärntecken

1. Väduren och Vågen

1. Väduren och Vågen

Den passionerade och energiska naturen hos Väduren kan skapa en intensiv sexuell attraktion hos den romantiska Vågen. Deras olika energier kan balansera varandra och skapa spännande sexuella upplevelser. Väduren kan locka fram mer äventyrliga sidor hos Vågen, medan Vågen kan ta hand om Vädurens behov av harmoni och balans i sängen.

2. Oxen och Skorpionen

Oxen och Skorpionen kan skapa en djupt passionerad och sensual relation i sovrummet. Båda tecknen är jordtecken och har en stark fysisk drift. Oxen kan locka fram Skorpionens intensitet och sexualitet, medan Skorpionen kan ge Oxen emotionell trygghet och förtroende. Deras sexuella upplevelser kan vara djupa, sensuella och mycket tillfredsställande.

3. Tvillingarna och Skytten

Sociala och intellektuella Tvillingar kan ha en spännande sexuell relation med äventyrliga Skytten. Båda tecknen är nyfikna och älskar att utforska olika idéer och upplevelser. Deras sexuella relation kan vara livlig, föränderlig och spännande. Tvillingarna kan ge Skytten intellektuell stimulans, medan Skytten kan skapa en känsla av frihet och äventyr i sovrummet för Tvillingarna.

You might be interested:  Hur Mycket Är 100 Gram I Dl

4. Kräftan och Stenbocken

Den känsliga och emotionella naturen hos Kräftan kan skapa en intim och förstående sexuell relation med den mer reserverade Stenbocken. Båda tecknen är lojala och villiga att göra kompromisser för att tillfredsställa sin partner. Kräftan kan ge Stenbocken emotionell trygghet och omsorg, medan Stenbocken kan ge Kräftan fysisk och materiell stabilitet.

5. Lejonet och Vattumannen

Lejonet och Vattumannen kan skapa en spännande och frispråkig sexuell relation. Båda tecknen är självständiga och älskar att vara unika. Deras sexuella upplevelser kan vara intensiva och oförutsägbara. Lejonet kan ge Vattumannen mycket uppmärksamhet och passion, medan Vattumannen kan ha förmågan att överraska och tillfredsställa Lejonets behov av variation.

6. Jungfrun och Fiskarna

Jungfrun och Fiskarna kan skapa en intim och emotionell sexuell relation. Båda tecknen är känsliga och villiga att ge och ta emot omsorg. Deras fysiska relation kan vara känslomässigt uppfyllande och djup. Jungfrun kan ge Fiskarna stabilitet och praktiska råd, medan Fiskarna kan öppna upp Jungfrun för nya känslomässiga och sexuella erfarenheter.

Det är viktigt att komma ihåg att astrologi endast ger en övergripande bild och att individuella variationer kan förekomma. Andra faktorer, som personliga preferenser och livsstil, kan också påverka sexuell kompatibilitet mellan motsatta stjärntecken.

Vikten av kommunikation och respekt i sexuell kompatibilitet mellan stjärntecken

Kommunikation och respekt är avgörande faktorer när det gäller att upprätthålla en sund och tillfredsställande sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken. Trots att astrologi ger oss en allmän översikt över personlighetsdrag och preferenser för varje stjärntecken, är det viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att det inte finns några strikta regler för sexuell kompatibilitet baserat på astrologi. Därför är det nödvändigt att kommunicera och ha ömsesidig respekt för varandras behov och önskningar.

Kommunikation

Att kommunicera öppet och ärligt om ens sexuella preferenser, fantasier och gränser är avgörande för att bygga en stark sexuell kompatibilitet. Det är viktigt att vara öppen för att prata om sex och att lyssna aktivt på sin partner för att förstå deras behov och önskningar.

När det gäller sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken kan kommunikation hjälpa till att övervinna eventuella skillnader eller missuppfattningar. Till exempel kan vissa stjärntecken vara mer äventyrliga och spontana medan andra kan vara mer traditionella och försiktiga. Genom att kommunicera kan par hitta en gemensam grund och kompromissa för att båda partner ska känna sig nöjda och tillfredsställda.

Respekt

Respekt är avgörande inom sexuellt kompatibilitet eftersom det handlar om att acceptera och värdera sin partner som de är, inklusive deras sexuella preferenser och gränser. Att visa respekt innebär att man inte försöker tvinga sin partner att göra något de inte vill eller inte är bekväma med.

Inom astrologi kan vissa stjärntecken ha olika sexuella preferenser och behov. Det är viktigt att respektera dessa skillnader och att vara öppen för att möta sin partner på deras nivå. Genom att visa respekt och ömsesidig förståelse kan par hitta en balans och främja en hälsosam och tillfredsställande sexuell relation.

Slutsats

I sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken spelar kommunikation och respekt en central roll. Genom att kommunicera öppet om sexuella preferenser och lyssna på varandra kan par hitta en gemensam grund och kompromissa för att båda partner ska känna sig nöjda. Att visa respekt för varandras behov och gränser är också avgörande för att skapa en sund och tillfredsställande sexuell relation. I slutändan är astrologi en vägledning, och det är upp till individer att kommunicera och bygga en stark sexuell kompatibilitet oavsett stjärntecken.

FAQ:

Vilka stjärntecken har bäst sexuell kompatibilitet enligt astrologin?

Enligt astrologi anses vissa stjärntecken vara mer sexuellt kompatibla än andra. Vattumannen och Vågen anses vara de mest kompatibla stjärntecknen när det gäller sexuell kemi.

Hur kan man förbättra sexuell kompatibilitet mellan olika stjärntecken enligt astrologin?

För att förbättra sexuell kompatibilitet enligt astrologin kan man använda sig av vissa tekniker baserade på stjärnteckenens egenskaper. Till exempel kan man försöka förstå och anpassa sina önskningar och behov baserat på partnerns stjärntecken och kommunicera öppet om sina sexuella preferenser.

Hur passar Lejonet och Väduren ihop sexuellt enligt astrologin?

Lejonet och Väduren är ofta en explosiv kombination i sängen enligt astrologin. Båda är passionerade och äventyrliga, och detta kan leda till spännande och intensiva sexuella möten.

Hur passar Fiskarna och Oxen ihop sexuellt enligt astrologin?

Fiskarna och Oxen har en stark sexuell attraktion enligt astrologin. Båda stjärntecknen är känslomässiga och sensuella, vilket skapar en djup och intimitet i deras sexuella relation.

Hur passar Skytten och Stenbocken ihop sexuellt enligt astrologin?

Skytten och Stenbocken kan ha vissa utmaningar när det gäller sexuell kompatibilitet enligt astrologin. Stenbocken är mer fokuserad på stabilitet och ansvar, medan Skytten är mer äventyrlig och expansiv. Det är viktigt för dessa stjärntecken att hitta en balans som tillfredsställer bådas sexuella behov.

Hur påverkar astrologiska tecken sexualiteten i en relation?

Astrologiska tecken kan spelar en roll i sexualiteten i en relation eftersom varje stjärntecken har specifika egenskaper och personlighetstyper. Vissa tecken kan vara mer passionerade och intensiva medan andra kan vara mer romantiska och sensuella. Det är viktigt att komma ihåg att astrologi inte är det enda som påverkar sexuell kompatibilitet och att det finns många andra faktorer som spelar in.