Hur Många Kalorier Ska Man Äta Per Dag Barn?

Hur Många Kalorier Ska Man Äta Per Dag Barn
Tre energinivåer – De energinivåer som anges nedan för pojkar 10-18 år följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Energinivåerna är beräknade på gruppnivå och ska inte tolkas som råd för enskilda individer eftersom behovet av energi (kalorier) varierar med ålder, kön, vikt och graden av fysisk aktivitet, och kan också variera från dag till dag.

Pojkar 10–12 år 9,3 MJ (2225 kcal) Pojkar 13–15 år 11,0 MJ (2625 kcal) Pojkar 16–18 år 11,8 MJ (2825 kcal)

För varje energinivå hittar du ett dokument med förslag på livsmedel inom varje livsmedelskategori med portionsstorlekar och antal portioner per vecka. Klicka på det dokument för den energinivå du är intresserad av och läs mer.
Visa hela svaret

Hur mycket kan ett barn äta?

Läs mer på Livsmedelsverket –

Livsmedelsverket har mer information om bra mat och dryck för barn.Här kan du läsa om,Här kan du läsa om,

Mat som barn helt eller delvis ska undvika Från ett års ålder kan barn äta i stort sett samma mat som vuxna. Men det är bra att undvika att ge följande mat till barn:

Opastöriserad mjölk och färskost tillverkad av opastöriserad mjölk. Dessa livsmedel kan innehålla farliga bakterier som ger svår diarré och skador på njurarna. Opastöriserad mjölk får inte säljas i affärer men kan finnas på bondgårdar. Rå köttfärs eller rått kött kan innehålla bakterier. Köttfärs och kyckling ska därför vara genomstekt och inte rosa eller röd. Risbaserad mjölk och riskakor innehåller relativt mycket arsenik. Livsmedelsverket rekommenderar därför inte risdrycker eller riskakor till barn som är yngre än sex år. Det är bra om du inte vänjer barn vid för mycket salt i maten. Socker och sötade livsmedel.,

Till de yngsta barnen är det också bra att vänta med att ge de här livsmedlen:

hela nötter mandel vindruvor jordnötter.

Det beror på att barnet kan råka få ner dem i luftstrupen och, Mosade eller i mycket små bitar går det däremot bra.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostade 1 Liter Mjölk 1975?

Varför går mitt barn upp i vikt?

7-13 år – Nu får barn nya vanor som kan göra att en del går upp i vikt och en del går ner i vikt. En del barn kanske tränar mycket och behöver äta mer för att orka. En del barn sitter mycket stilla, och går kanske upp för mycket i vikt på grund av för lite rörelse.

 • När barn blir äldre får de mer ansvar och gör till exempel eget mellanmål eller egna måltider hemma.
 • Många barn har kanske också pengar som de kan handla med.
 • Barn som går i skolan behöver röra sig minst en timme om dagen.
 • Det ska vara sådant som gör att pulsen höjs och att de blir andfådda.
 • Det kan till exempel vara att cykla till skolan och att leka på rasterna.

De behöver också träna eller röra sig mer intensivt så att de blir andfådda och svettiga minst tre timmar i veckan. Det kan till exempel vara att träna någon idrott, träna dans, leka mer intensivt utomhus eller spela fotboll med kompisarna. Försök att få till motion och rörelse i vardagen genom att cykla eller gå till förskolan eller skolan.

Gå ut i naturen någon gång under helgen. Var med barnet och lek och rör dig, barn tycker om när vuxna är aktiva och leker. Det växande barnet är som smalast den här perioden. Det är vanligt att revbenen syns. Läs mer på, Barnets egna viktkurvor och längdkurvor Hur barnet växer kallas inom vården ofta för tillväxt.

På barnavårdscentralen, BVC, och elevhälsan används så kallade tillväxtkurvor. Varje barn har en egen längdkurva och en egen viktkurva. Barnet mäts och vägs regelbundet, och en sjuksköterska skriver in barnets längd och vikt i en tabell. Vården börjar fylla i kurvorna när barnet föds.

Barnets kurvor visar till viss del hur hen mår och om hen får i sig tillräckligt med näring. Utifrån kurvorna ser vården om barnet växer som förväntat, och om hen följer sina egna kurvor. Följer barnet sina kurvor är det ett gott tecken. Barnet kan behöva undersökas och utredas om hen under en längre period avviker för mycket från hur hens egna kurvor har utvecklats tidigare, eller om barnet avviker väldigt mycket från genomsnittet för barn i samma ålder.

You might be interested:  Hur Gör Man Egen Ost?

Det kan vara ett tecken på exempelvis en sjukdom eller att barnet får i sig för lite näring. BVC och elevhälsan har koll på barnets vikt och längd. Tillväxtkurvorna kan användas tills barnet är 18 år. Personalen kan visa och förklara ditt barns viktkurvor och längdkurvor.
Visa hela svaret

Kan barn överäta?

Case 3 – Olivia är fyra år och har sedan hon började på förskolan varit glad i all mat. Hon äter flera portioner varje måltid och tycker att allt som serveras är gott. Vid fruktstunden får pedagogerna hejda henne för att frukten ska räcka till alla, ibland äter hon även äppelskrutten.

Olivia säger själv att hon tycker att lunchen är den roligaste aktiviteten på förskolan och när maten är slut blir hon ofta lågmäld och uppgiven. Olivias föräldrar har vid något tillfälle nämnt att BVC uppmärksammat dotterns viktkurva men har skojat bort det genom att säga att hon alltid varit “rund och glad” och att hon så småningom växer ikapp på längden.

Personalen på förskolan har de sista månaderna börjat uppmärksamma Olivias ätbeteende men inte haft tid att göra något åt det. De tycker att hon trots allt är ett aktivt barn som gärna rör på sig, har många kompisar och ofta är glad. Reflektion Gör personalen rätt i att avvakta med att göra något åt Olivias ätbeteende? Är det troligt att Olivia växer ikapp vikten? Hur skulle personalen kunna agera i förhållande till Olivia i en matsituation? Anteckna gärna dina reflektioner.

 • Vänta med att läsa efterföljande text till du är klar med din egen reflektion.
 • Tips Barn som överäter men i övrigt mår bra, gärna rör på sig, är omtyckta av kompisar och fungerar i grupp kan länge gå obemärkta förbi när det gäller maten.
 • Ändå är det lika viktigt att ingripa och hjälpa dessa barn i tid, som vilket annat barn som helst.
You might be interested:  Hur Många Kalorier I Hönökaka?

Vi brukar ge dessa tips: 1. Flagga för barnets ätbeteende i tid. Prata med föräldrarna, kartlägg gemensamt barnets ätande, se om det finns skillnader i beteendet på förskolan kontra hemma. Ta gärna kontakt med BVC och be om hjälp och stöd. För en kontinuerlig dialog med föräldrarna.

 • Bestäm er för att ni ska hjälpa barnet tillsammans.2.
 • Hur mår barnet i övrigt? Olivia i detta exempel verkar må bra, hon är aktiv och har många kompisar.
 • En del barn som överäter kan ha psykisk ohälsa, ibland finns problem hemma, andra gånger kan neuropsykiatriska diagnoser vara inblandade.
 • Fundera på om det finns något annat kring barnet som är viktigt att uppmärksamma.3.

Om det är några specifika livsmedel som barnet gärna äter mer av, fundera på om det finns något “osynligt” sätt att minska på dessa. I en familj kan det till exempel vara en god idé att vid tacos lägga upp en mindre portion chips på var och ens tallrik och sedan plocka undan påsen.

 • Öttet kan stå på spisen medan grönsakerna får vara framme på bordet.
 • Fundera på om det finns justeringar som går att göra på förskolan, prata gärna med kökspersonalen.
 • Små förändringar kan göra stor skillnad samt vara positiva för hela barngruppen, inte bara det drabbade barnet.
 • Bra jobbat, nu har du gått igenom det tredje och sista caset.

Sista steget är en kort sammanfattning av de delar vi berört i utbildningen, klicka på flik 6 i menyn för att gå vidare.
Visa hela svaret

Vad kostar en 15 åring i mat?

Såhär mycket kalorier ska du äta för att bränna fett utan skitsnack!

14–17 år, 8 333 kronor i månaden, totalt 300 000 kronor – Här går kostnaderna för livsmedel upp rejält, särskilt i familjer med pojkar. Månadspeng är en annan utgiftspost som inte är helt oansenlig i långa loppet. Kläderna kan behållas längre men det är också vanligt att barnet har önskemål om dyrare märken och statusprodukter i den här åldern.
Visa hela svaret