En Gång Till På Recept?

En Gång Till På Recept
Vilka personer har rätt till läkemedelsförmåner? –

Alla som är bosatta eller har anställning i Sverige.Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz för nödvändig vård, (Krävs EU-kort eller provisoriskt intyg).Pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. (Ska ha intyg från Försäkringskassan).

Förskrivaren ska signera på receptet om läkemedlet av medicinska skäl inte får bytas ut på apoteket. Parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel betraktas alltid som helt utbytbara om inte företagsnamnet anges på receptet tillsammans med signum i rutan “får inte bytas ut”.

 • Startförpackning är en mindre förpackning av ett nyinsatt läkemedel som ger patienten möjlighet att pröva det nya läkemedlet.
 • Med startförpackning avses inte insättnings- eller titreringsförpackningar.
 • Även när läkemedlet bara ska expedieras en gång anges antal gånger förskrivningen får expedieras med bokstäver.

Ordet “obs” ska skrivas på receptet om läkemedel förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos. När doseringen är “vid behov” ska maximal dygnsdos anges. Dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt.

 • För eget bruk” eller “För egen praktik” får ersätta dosering vid beställning för eget bruk eller till egen praktik.
 • Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket patienten får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle.
 • Om det till exempel förskrivits 30 tabletter för ett uttag är det den mängd patienten får hämta inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle.

Apoteken expedierar läkemedel med rabatt för ett uttag (högst tre månader i taget) om inget annat anges. När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtat ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet, har patienten på nytt möjlighet att göra ett uttag inom högkostnadsskyddet.

Expeditionsintervall anges endast om förskrivaren anser att patienten inte ska köpa ut ett läkemedel för ofta, till exempel narkotikaklassade läkemedel. Anges expeditionsintervallet tre månader får apoteket inte expediera förrän tre månader efter föregående expedition och patienten har då inte möjlighet att köpa ny medicin förrän den gamla kanske är helt slut.

Giltighetstiden för ett recept är ett år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om kortare giltighetstid önskas till exempel för antibiotikarecept, kan detta anges på receptet.
Visa hela svaret

Kan läkare se tidigare recept?

Din läkare får se alla dina recept – En stor förbättring är att hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att se alla dina recept, så att du kan få en bättre och säkrare vård. Tidigare har de bara kunnat se recept som de själva har förskrivit och vilka läkemedel du har hämtat ut på apotek – inte recept som du har fått hos någon annan vårdgivare.
Visa hela svaret

Hur skriver pensionerad läkare recept?

Du kan fortfarande skriva recept som pensionerad förskrivare, men elektronisk förskrivning är numera huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Du får endast använda pappersblanketter i några särskilda undantagsfall. Läs gärna mer om e-förskrivning och regelverksförändringar på vår webbplats.
Visa hela svaret

Vad menas med förmån på recept?

Förändringar av ställningstaganden som krävs och uppgifter som ska anges vid förskrivning – Det nya utbytesregelverket innebär att de uppgifter som ska anges vid förskrivning behöver förtydligas. I dagsläget anger man som förskrivare på receptet om förskrivningen görs inom eller utanför läkemedelsförmånerna genom att signera “med förmån” eller “utan förmån” på receptet.

 • Med förmån” innebär att förskrivaren intygar att man har gjort ett sammanvägt ställningstagande till att villkoren för förmån är uppfyllda.
 • Från 2 juni 2020 behöver det tydligare framgå vilka enskilda ställningstaganden som förskrivaren har gjort för att för den expedierande farmaceuten på apoteket ska kunna avgöra om det förskrivna läkemedlet ska bytas ut eller inte.
You might be interested:  Vad Menas Med Aktiva Kalorier?

Därför har de nuvarande begreppen “med förmån” och “utan förmån” delats upp. Det innebär att det dels ska framgå om patienten är förmånsberättigad och dels om förutsättningarna för förmån enligt ett läkemedels förmånsbegränsning är uppfyllda eller inte.

 1. Om patienten är en förmånsberättigad person eller inte (se förtydligande om vem som är förmånsberättigad nedan).
 2. Om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte när läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.
 3. Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten enligt Smittskyddslagen.

Observera att du som förskrivare inte längre behöver ta ställning till om läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna, eftersom det styrs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) prisbeslut. Detta innebär i praktiken att det inte längre är möjligt att förskriva ett läkemedel inom förmånen utan förmån vilket gör det ännu viktigare att ta hänsyn de Egenvårdsriktlinjer för receptförskrivning som Läkemedelskommittén Halland har tagit fram.
Visa hela svaret

Hur länge gäller ett e recept?

Hur funkar e-recept?

Du är här:

Jag fick ett e-recept när jag var på ungdomsmottagningen och jag funderar över några saker. Hur länge gäller e-receptet? Vad kostar det att hämta ut? Och behöver jag ha en legitimation för att hämta ut? E-recept funkar på samma sätt som pappersrecept.

Det vill säga att de är giltiga ett år från det att de skrivs ut. Vad det kostar att hämta ut sitt recept är olika, det beror bland annat på vad det är för läkemedel. Ibland spelar det även roll hur gammal du är. De flesta preventivmedel är till exempel gratis om du är under 21 år. Det gäller i hela landet.

I en del regioner är det billigare med preventivmedel till och med 25 år. Sammanlagt behöver du aldrig betala mer än 2 350 kronor per år för läkemedel du får utskrivet på recept. På apoteket behöver du kunna legitimera dig. Det kan du göra med ett ID-kort, körkort eller pass.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kalorier Är 8000 Steg?

Hur lång tid mellan Receptuttag?

Hur mycket får jag köpa åt gången? – Ibland gäller receptet för flera uttag. Du kan hämta ut läkemedel igen på samma recept först när det har gått två tredjedelar av den tid som läkemedlet beräknas räcka. Det måste till exempel ha gått mer än två månader efter senaste inköp om läkemedlet ska räcka i tre månader.
Visa hela svaret

Kan läkare se uttag?

Dölja uttag med pappersrecept – Du kan dölja uttagen som du har gjort på pappersrecept så att hälso- och sjukvårdpersonal inte kan se dem i sina datorer. Från och med den 1 maj 2021 registreras pappersrecept, med få undantag, i Nationella läkemedelslistan innan läkemedlen lämnas ut. För att dölja dessa uttag behöver du dölja receptet med tillhörande uttag.
Visa hela svaret