Hur Hög Värme Tål Honung?

Hur Hög Värme Tål Honung
Över 40 grader förstörs viktiga nyttigheter All honung är hanterad på ett eller annat sätt, annars kan man inte få den från vaxkakan till burken. Det absolut väsentligaste i arbetet med honung, och för konsumenten, är att inte värma den över 40 grader.
Visa hela svaret

Vad händer om man värmer honung?

Värm inte honungen för mycket! – Man ska inte värma honungen till för hög temperatur, då dör nämligen alla nyttiga enzymer. Den som sötar sitt te med honung kan se till att inte ha den i kokhett tevatten. Först när teet är lagom varmt för att drickas, ca 60°, rör man ner honungen.
Visa hela svaret

När dör bakterier i honung?

Honung som antibiotika – Streptokocker är bakterier som kan orsaka en mängd allvarliga sjukdomar, t.ex. blodförgiftning och halsfluss. Den biofilm som omger streptokocker har vanlig antibiotika svårt att tränga igenom. Forskare fann att honung kunde tränga igenom och oskadliggöra dessa bakterier.

 1. Man påvisade att honung efter två timmar oskadliggjort 85% av bakterierna.
 2. Dessutom hade honung förmågan att förebygga infektioner.
 3. Honung som kommer från Manukaträdets blommor har visat sig särskilt effektiv.
 4. Trädet växer i Australien och Nya Zeeland.
 5. Manukahonung har visat sig vara ett skydd mot närmare 80 olika bakteriesorter och ingår i ett flertal mediciner för sårläkning.

Honung hindar bakterierna att häfta fast på mänskliga celler, genom att angripa dockningsproteiner som finns på bakteriens yta, visar studien som leddes av Sara Maddoks. Studier visar också att honung har effekt på MRSA-bakterier som orsakar sjukhussjuka.

 1. Mot just sjukhussjuka har flera våra vanliga antibiotika förlorat sin verkan.
 2. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya sätt att bekämpa infektioner där antibiotika drabbats av resistens.
 3. Sara Maddoks studie visar att manukahonung kan vara ett tänkbart komplement till dagens antibiotika.
 4. Men låt dig inte snöa in helt på hajpen av manukahonung utan välj lokal honung.

Ljunghonung har i likhet med manukahonung hög fruktsockerhalt och en geléaktig konsistens. Karolinska institutet genomförde 2006 en metodstudie, Där påvisade man att även svensk ljunghonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som manukahonungens.
Visa hela svaret

När blir honung dåligt?

Honungens hållbarhet – Honung köpt i affären har en hållbarhet på ca 2-3 år, från tappdatum, i oöppnad förpackning. Men sannolikt håller den sig mycket längre om den försvaras på rätt sätt. Ibland märks honung med bäst-före datum men det betyder alltså “bäst” före.
Visa hela svaret

Kan honung bli giftigt?

uppdaterad 2021-09-13 Vissa växter kan innehålla ämnen som är giftiga för bin eller människor. I många fall har dessa gifter en mild verkan i små doser. För att honung skall vara hälsovådlig krävs ofta ett starkt drag på en viss växt, och kanske stor konsumtion av den aktuella honungen.

 • Växterna kan också vara värdar för insekter som i sin tur kan bidra till giftig honung ( se Tutu) nedan.
 • När det gäller gifter får man komma ihåg att det alltid handlar om dosen.
 • Många av de ämnen vi uppskattar som kryddor eller doftämnen innehåller ämnen som i stor konsumtion kan vara vådliga.
 • Av de vildväxande örter vi har i Sverige är det endast ett fåtal som kan ge giftiga rester i honungen.

Det krävs dock att bina har ett stort drag från dessa, vilket inte är troligt eftersom de inte är speciellt vanliga ( t.ex. Spikklubba och Belladonna), eller inte är speciellt attraktiva för bina (t.ex.Stånds ) När det gäller odlade växter finns det bl.a.

 • Vissa arter av Rohdodendron ( Rohdodendron pontim, Rohdodendron lutium, ev.
 • Någon mera) och Kalmiasläktet ( Kalmia latfolia ev flera) som vid ensidigt drag kan ge giftig honung.
 • Troligtvis har vi inte några större odlingar av dessa, även om guldazale förekommer.
 • När det gäller giftighet för bin är det ibland fråga om höga halter av t.ex.

magnesium i nektarn som ställer till med problem. Halten av magnesium i nektarn är beroende på jordmånen där arten växer, det kan således varierara från plats till plats för samma art. En omhuldad myt är att det skulle förekomma döda bin under lindar. Det är inte bin utan humlor, och de har troligtvis dött av svält.

Restriktioner kring honung finns troligtvis endast när det gäller Botulism ( Ingen honung bör ges till barn under 12 månader eftersom de inte har ett tillräckligt imunförsvar ) samt när det gäller skörd av honungsdagg fån Tutu vissa månader på Nya Zeeland. Ett annat exempel som brukar anges är förgiftning till följd av stor konsumtion av färsk honung från vissa Rhododendronarter.

You might be interested:  Hur Många Kalorier I Chili Cheese?

Detta skedde år 69 före Kristus.Avsamtliga arter är det troligtvis max tre som ger giftig honung. Ibland kan det förekomma att oönskade ämnen finns i honungen. En bakterie kan orsaka Botulism. Hög halt av HMF är skadlig för bina. I princip krävs det antingen ett dominerande drag på aktuell växt för att det skall uppstå sådana mängder gift i honungen att det orsakar förgiftningsproblem.

 • Några exemplar av belladonna i trädgården påverkar knappast honungens negativa verkan.
 • Bina flyger 3-4 km från kupan för att samla nektar och pollen.
 • De samlar också in vatten.
 • Växterna kan ibland ta upp olika metaller ur marken och anrika dem.
 • Det kan därför förekomma, om än sällsynt, att vissa metaller förekommer i högre koncentration än normalt i honungen.

Växterna kan också ibland ersätta ett ämne med ett annat i näringsupptaget (se radioaktiva ämnen nedan ) Andromeda sp. (Piers sp) Släktet A ndromeda omfattar 3 arter (enligt Plant list) Släktet växer naturligt I bergsregioner I östra och södra Asien. Östra Norsamerika och på Kuba.

Vanliga namn är Pieris, Andromedas och Fetterbushes. I Sverige har vi endast en sort av släktet, Andromeda poliifolia ( A. glaucophylla ) rosling, blomris. Det finns inga uppgifter på dess värde som nektar- eller pollenkälla. Städsegrön buske.Växer normalt I kärr och myrar. Rosling är I större delen av Sverige ganska sällsynt.

Rosling finnns I trädgårdshandel och kan odlas I zon I-VI Strandhede ( sid 188) konstaterar att ” även färsk, nyslungad honung som innehåller nektar och pollen av rosling kan orsaka förgiftningssymptom. ” Belladonna, I Sverige har vi endast en art Atropa belladonna belladonna, ( Andra namn: galnebär, giftkörs, dvalbär, marieblomma, dödande kväsört.).Det naturliga spridningsområdet är syd- och mellaneruopa.

 • Förekommer sälllsynt som förvildad I Sverige Det finns inga uppgifter på dess värde som nektar eller pollenkälla.
 • Växten innehåller gfteterna atropin och hyocyamin samt små mängder nikosin.
 • Rapporten om giftighet hänrör från Ungern och det finns inga ytterligare uppgifter,
 • Datura sp I släktet Datura ingår cirka 10 arter.

I Sverige förekommer Spikklubba ( Datura. stramonium ) sällsynt i västra Sverige,Andra namn: Bolma, trullkål, galneört, sömnört och hjärnbryla, Hela växten giftig. Innehåller bl.a. atropin och skopolamin. Förgiftningsfall med samband med honung från Daturasläkter finns rapporterade från Mexiko och Ungern.

Några förgiftningsfall som kan härledas från honung har inte återfunnits från Sverige. Gelsemium nitidum. (G. sempervirens) Inget svenskt namn. Engelska: Carolina jessamine, Gelsemium, False Jasmine, Wild Woodbine, Yellow Jasmine Carolina jasmine, evening trumpetflower, gelsemium, woodbine Alla delar av plantan innehåller stryknin.

Har tidigare använts som medicinalväxt. Inga arter av släktet växer vilda i Sverige Nektarn giftig för bin och dödar ynglet. Den kan dock konsmeras av humlor.där den begränsar vissa virus. Hyoscamus niger Bolmört. Relativt ovanlig i Sverige. Misstänkta förgiftningsfall rapporterade från Ungern (referenser saknas) Kalmia latifolia, Bredbladig kalmia.

 • Förekommer under ett stort antal latinska nmn.
 • Förekommer som trädgårdsväxt.
 • Härdig i zon I-II Melicope ternata Synonyma latinska namn: Entoganum laevigatum, Fagara octandra,
 • Inget svenskt namn.
 • Växer på New Zealand och kan ge giftig honung.
 • Rhododendron Det finns ca 700 arter i släktet, namnsorter oräknade.

Av dessa kan 2-3 ( Rhododendron luteum och Rhododendron ponticum ) ge honung som kan ge oönskade biverkningar. (Mad honey) Rhododendron luteum ( synonym Rhododendron pontica, Azalea pontica, Rhododendron flavum) Gulddazalea. Engelska: Deciduous Azalea, yellow azalea eller honeysuckle azalea, Guldazalean, med ursprung kring Svarta Havet, är en av dem.

 • Den odlas idag I många länder, bl.a.
 • Sverige.(Härdig i zom I-IV) Det mest kända förgiftningsfalletfallet är när en här år 69 före Kristus lät sig väl förlusta på erövrade honungskakor.De var lätta att besegra kommande dag.
 • Honung från guldazalean (Mad Honey) exporterades till Europa under 1700-talet (från Turkiet ?) för att förstärka verkan av alkoholhaltiga drycker.

Lär enligt uppgift användas lokalt I Himalaya på grund av sin halusinerande effekt. Senecio jacobaea L. Stånds. Växten innehåller canserogena alkaloider. (Strandhede sid 209). Ger något nektar och pollen. Botulism Botulism orsakas av en bakterie, Clostridium botulinum.

 • Som finns i jorden.
 • Spädbarn under ett år har inte möjlighet att bekämpa bakterien.
 • Äldre barn och vuxna har en tarmflora som bekämpar den.
 • Bakterien kan förekomma i honung.
 • Förgiftningsfall i Sverige är mycket sällsynta.
 • Ett fall av de fem som rapporterats de senaste 30 åren kan ha samband med honung.

I Norge rapporterades ett fall 1999. Orsaken angav vara honung på nappen. (Icke bekräftade uppgifter anger at det var importerad honung ) En studie från USA 1979 visade att 10% av de insamlade honungsproven från Califonien innehöll sporer av Clostridium botulinum.

Coriaria arborea (Tutu) Delar av Nya Zeeland Honungsdagg produserad av Scolypopa australis (inget svenskt namn, engelska; passion vine hopper ) ger en giftig honung. Angreppen sker framför allt på sommaren och honung får inte skördas och saluföras under december, januari och februari. Tutu har bl.a. använts för att minska erosion i vägslänter.

För ytterligare upplysningar se refernser längst ner.
Visa hela svaret

Vilken temperatur honung?

Intressant läsning om pollen i honung.

You might be interested:  Hur Mycket Pasta Är En Portion Dl?

Man kan gå till länken via Google och få den översatt till ungefär begriplig Svenska. Intressant är att honungsprocesser med höga temperaturer och fina filter förstör honungen. Inte bara Kineser och Indier som man ofta vill åt pga import till EU och USA. Företag här hemma som förpackar honung gör precis lika dant. Felaktig uppvärmning och fin filtrering förstör honungen. Här hemma diskuteras bara HMF och har vi koll sådär mellan tummen och pekfingret intalar vi oss att vår honung är säker. Ja det kändes ganska välbekant åtminstone utifrån vad jag själv upprepat beskrivit och befarat angående kvalitet på honung. Detta HMF som man i långliga tider försvarat sig med när man värmer och värmer men inte tänker längre än så. Det jag kallar kallslungad honung även om man inte anser benämningen bra, är just den metod som ser till att alla de nyttigheter blir kvar som finns och även de ämnen vi inte i dag känner till får finnas kvar tills forskningen kommit dithän. Proteiner är värmekänsliga ingen vet i dag var den gränsen för dessa ämnen går. Nu är det ju inte bara temperatur utan även tid som påverkar. det värms ganska mycket i vårt honungsland stora tunnor där honung skall ner i burkarkarna, HF som kör upp till 72 grader självklart säger jag kan vi inte anse att våra kunder får en opåverkad honungs nyttigheter när vi inte ens kan formulera alla ämnena, Vi behöver aktuell och ny forskning kring det okända. Det är viktigt att vi tills dess arbetar utifrån försiktighetsprincipen dvs. för honung direktburkning efter slungning utan värme. Det går, men är ett merarbete men ett arbete som lönar sig när kunderna får säga sitt. I dag vet kunderna väldigt lite om honungshanteringen vilket jag försöker i alla sammanhang att förmedla precis så som som jag skriver här. Det behövs en stor förändring och en diskussion över vad är kvalitet i honungsproduktionen. För att kunna ha en rationell honungsprocess måste man tillföra värme. Lokalen kan ha 20-25 grader och honungen utsätts naturligt för temperaturer strax över 30 grader. Honungen bör inte hettas upp över 37 grader eftersom det startar nedbrytning av mer än 200 enzymer och andra levande komponenter som förekommer naturligt i honungen. Temperaturer på ca 40 grader bryter ner honungens invertase, vilket är ett annat viktigt enzym som hjälper till vid nedbrytning av sucros till fructose och glucos. Vid 50°C börjar sedan honungens sockerarter att kristallisera sig och omvandlas till härdade sockerarter och sockeralkoholer. Har man koll och förstår problematiken kan man använda vaxavskiljare med bottenvärme och pumpa honung till en klartank. Den principen använder i stort sett alla större biodlingar världen över. Så fungerar min egen också. Man kan enkelt ha koll med ändamålsenliga digitala termometrar med en halvgrads onogrannhet. Oftast är termostaterna dåliga och kan slå på 2-3 grader, ibland mera. Har man koll och vet vad man gör och samtidigt gör regelbundna mätningar i sin honungsprocess, mäter temperatur alltid och regelbundet andra kvalitetsmätningar för att se påverkan av temperaturen på t ex HMF har man en god försvarbar egenkontroll. Ett problem är att mätutrustning kostar en slant. Jag kan mäta HMF. Men skulle hellre vilja ha ett mått (mätning) på enzymerna i honungen. Man kan mäta sockerarterna och dess andelar. Anta att enzymerna ingår i den del som inte är sockerarter, man får någon % över. Det är ändå svårt att avgöra hur denna rest ökar/minskar med temperaturpåverkan. Jag fick rådet att anskaffa en vaxsmältare att ha under avtäckningsmaskinen. Många använder denna process och det blir liv i luckan varenda gång det diskuteras. Känsligt ämne! När vaxsmältaren är full kan man sätta på locket och slå på över- och undervärme. Vaxet smälter vid ca 60 grader och flyter upp till ytan medan honungen samlas på botten. Ca 40-50-60% av avtäckningsmassan är honung beroende på hur knivarna tar.Värmen står på tills dagen efter, då tappar man av all honung och sedan vaxet. Eftersom jag inte vill vill utsätta min honung för denna värme/tid så bearbetar jag avtäckningsmassan mekanisk med en vaxskruv som separerar vax/honung. All honung går via en enda kontrollerad punkt med bottenvärme, vaxavskiljaren till klartanken.

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. : Intressant läsning om pollen i honung.
Visa hela svaret

Kan honung brinna?

Hur man kontrollerar renhet av honung Sorry, this is only Google translator, if you want help us to translate we will give you credit for products. Honung innehåller så många näringar som kan hjälpa vår kropp på olika sätt. Men om honung inte är verklig eller oren, kommer den inte bara att förlora näringarna utan också bli skadlig för vår hälsa.

Det finns så många sätt att ta reda på om honung är ren eller inte. Nedan följer några tester du kan göra hemma för att kontrollera renheten hos honung: Tommeltest:

You might be interested:  Hur Många Kalorier I En Bit Prinsesstårta?

Det är det mest grundläggande sättet att kontrollera om honungen du köpte från marknaden är ren eller inte. Du kan också kontrollera hur mycket förfalskning som har gjorts till honung genom detta test.

Du kan helt enkelt utföra detta test genom att sätta lite honung från den burk du köpte på tummen. Nu om honung sprider på tummen, det n är inte ren honung. Om den stannar i tummen utan att flyta och sprida sig, är honungen ren.

Flammetest Detta är ett intressant test för att kontrollera om honung är ren eller om den är gjord konstgjord. Ren honung är brännbar vilket innebär att den inte kommer att motstå tändstickan från att brinna.

Sätt bara lite honung på tändstickan och sprid den för att täcka den brinnande delen av pinnen. Försök tända tändstickan genom att slå den på tändstickan. Om stearinljuset tänds och fortsätter att brinna är honungen ren Om den inte bränner, är honung inte ren och innehåller föroreningar.

Pappersprovet Ett annat test för att ta reda på om honung är ren är papperstestet. Du kan lätt hitta honungens renhet genom att honung inte blötläggs. Du kan utföra detta test genom att göra dessa steg:

Lägg lite honung på ett papper. Om honungen sockas in omedelbart är honungen inte ren. Om honung inte blöts in omedelbart, är honung ren. Ren honung blötläggs inte på grund av densitet.

Vattentest Vattentestet är också användbart för att bestämma renheten hos honung. Det är möjligt på grund av den hydrofoba egenskapen hos honung. Du kan utföra detta test genom att göra dessa steg:

Ta lite vatten i transparent glas. Lägg honung i glaset och observera det. Om honung upplöses omedelbart, är honung inte ren. Om honung tar lite tid att lösa upp är honung ren.

Slutsats Det är verkligen viktigt att kontrollera om honungen du äter är ren eller inte. Det kan vara många konsekvenser av att konsumera oren honung och du bör försöka undvika att äta föroreningar med din honung. Det är också viktigt eftersom näringsämnen i honung är riktigt känsliga och det kan lätt förlora sin egendom genom föroreningar.
Visa hela svaret

Är honung bakteriedödande?

Honung används i vården – Honung är bakteriedödande och biter också på en del svampar. Numera använder man honungsomslag inom vården vid svårläkta sår, liggsår och brännskador. Den bakteriedödande effekten beror på en synergieffekt mellan olika ämnen. Honung innehåller väteperoxid och fenoler som båda är bakteriedödande och läkande.
Visa hela svaret

Är all honung antibakteriell?

Nyttiga mjölksyrabakterier och antibakteriell verkan – Men trots den höga sockerhalten och trots att nyttigheterna är begränsade, lyfts honung ofta fram som en ren hälsoprodukt. Anledningen är att bina under honungsproduktionen tillsätter levande mjölksyrabakterier, som har antibakteriella egenskaper och därför kan vara ett alternativ till antibiotika.

Men mjölksyrabakterierna dör snabbt och enligt Alejandra Vásquez finns det inga levande mjölksyrabakterier i honungen vi köper i matbutiken. – Det är bara nyproducerad honung som innehåller levande mjölksyrabakterier i varierande mängd. Sådan honung är näst intill omöjlig att få tag på i Sverige, såvida man inte har direktkontakt med en biodlare.

Alternativet är att man återintroducerar levande mjölksyrebakterier i mogen honung, säger Alejandra Vásquez, som är med och utvecklar sådan honung under produktnamnet Doktor Honung. – Som Alejandra säger, de nyttiga mjölksyrebakterierna dör snabbt. Men innan bakterierna dör så producerar de bakteriehämmande substanser som finns kvar i den mogna honungen.
Visa hela svaret

Varför man inte ska äta honung?

Hur Hög Värme Tål Honung Barn under 1 år ska inte äta honung, På grund av botulismbakterier ( Clostridium botulinum ) som finns i naturen där bina hämtar sin föda bör barn under 1 år inte äta honung enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Undvik även bipollen och bibröd eftersom de kan innehålla honung.
Visa hela svaret

Är honung antiinflammatorisk?

Honungens hälsoegenskaper – En sorthonung från Nya Zeeland som kallas Manukahonung är väldigt populär världen över på grund av sina mycket goda antibakteriella egenskaper. I Sverige har vi ljunghonungen som motsvarighet. Den har genom forskning bevisats innehålla samma nivå av bra egenskaper som Manukahonungen.

 1. Honungen innehåller även antiinflammatoriska ämnen eftersom att mjölksyrebakterierna i honungen utsöndrar detta.
 2. Dessa ämnen verkar också som milt slemlösande.
 3. Eftersom honung är en väldigt skiftande produkt och inte standardiserad är det svårt att få ett helhetsgrepp om hur pass bevisad de medicinska egenskaperna i honung faktiskt är.

Trots dessa egenskaper går det inte att kalla honung nyttigt fullt ut eftersom den innehåller så mycket av sockerarten fruktos. Men tack vare att honung får sin sötma från just fruktos så innehåller honungen färre kalorier än vanligt vitt socker för samma mängd “söt smak”.
Visa hela svaret