Hur Många Kalorier I Champinjoner?

Hur Många Kalorier I Champinjoner
Näringsvärde per 100g. Energi: 111kJ/ 26 kcal, Protein: 3g, Fett: 0,2g, Mättade fettsyror: 0g, Kolhydrater: 3g, Fibrer: 1g, C-vitamin: 5mg, D-vitamin: 0mcg, Folat: 31mcg, Järn: 0,3mg, Zink: 0,5mg, Kalcium: 3mg.
Visa hela svaret

Hur många kalorier i stekta champinjoner?

Förbränning av champinjoner, stekta – Hur lång tid tar det att bränna 100 kcal som finns i 100 gram champinjoner, stekta? Simning 8,2 min Lopp 7,4 min Cykling 10 min Gå 25 min * Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.
Visa hela svaret

Är det nyttigt med champinjoner?

Champinjon – Champinjonen är rik på B-vitamin, jod och järn. Den har en mild smak och passar i många olika sorters matlagning. Champinjoner är också bra för tarmhälsan då B-vitamin och jod är ämnen som är viktiga för ämnesomsättningen.
Visa hela svaret

Hur mycket är 100 g champinjoner?

Vad väger olika svampar? –

1 liter färsk svamp som champinjoner eller kantareller väger ca 300 gram; blir ca 200 gram förvälld svamp eller ca 25 gram (ca 2 dl) torkad svamp. En champinjon väger mellan 10-35 gram. Kantareller väger mellan 25-60 gram styck. Ostronskivling väger per koloni 175 gram.1 liter väger 200 gram. Portabella väger runt 30-70 gram styck. Shiitake väger 5-20 gram styck.

Visa hela svaret

Varför ska man inte äta för mycket champinjoner?

Hur Många Kalorier I Champinjoner Som vanligt blir jag så besviken när jag besöker en restaurang som serverar råa champinjoner: Av någon underlig anledning når vi inte ut till konsumenter, handlare, restauratörer och odlare med vårt budskap: – Champinjoner ska inte ätas råa. – Undvik överkonsumtion.

 • Ät inte mer än 200 gram per person och månad.
 • Råa champinjoner innehåller agaritin, ett svampgift (ett hydrazin-derivat).
 • Halten gift reduceras vid upphettning.
 • Det försvinner inte helt.
 • Därför ska vi inte äta så mycket champinjoner över huvud taget.
 • Max 200 gr per person och månad (rå vikt).
 • Så här skriver Livsmedelsverket “Det är uppenbart att det är mycket svårt att ge råd till allmänheten utifrån de gjorda försöken.

Det kan dock, utifrån en samlad bedömning av alla data, vara lämpligt att avråda från en alltför hög konsumtion av champinjoner. På samma sätt som med många andra livsmedel bör man undvika extrem konsumtion. Som ett riktmärke för en konsumtion som innebär en mycket liten risk kan man ta medelintaget av champinjoner i Sverige som ligger mellan 2 och 2,5 kilo per person och år.

Detta motsvarar ett par hekto per månad. Konsumerar man i stället denna mängd varje vecka under lång tid kan det finnas anledning att tänka över sitt intag. För att minska exponeringen för de ingående fenylhydrazinerna kan man tillaga svampen innan den äts. Kokvatten bör kasseras. Konserverad svamp innehåller betydligt lägre halter än färsk svamp.

Mängden fenylhydrazin minskar ytterligare om man inte använder lagen i burken.” Efter det att Livsmedelsverket har gjort om sin hemsida, har denna text ersatts med följande: “Det finns risker med att äta stora mängder champinjoner regelbundet under lång tid.

Champinjoner innehåller fenylhydraziner som kan vara cancerogena. Som med många andra livsmedel bör man därför undvika extrem konsumtion. Att äta cirka ett hekto i månaden eller mindre är ingen fara. Men skulle du äta den mängden en gång i veckan under lång tid finns risk för effekter på hälsan. Forskare har sett samband mellan champinjoner och cancer i djurförsök.

Konserverad champinjon innehåller betydligt lägre halter än färsk svamp. Mängden fenylhydrazin minskar ytterligare om man inte använder lagen i burken.” Källa https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/fenylhydrasiner-i-champinjoner/ www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/svamp/champinjoner–risker-om-du-ater-for-mycket/
Visa hela svaret

Är svamp Kalorisnålt?

Svamp är lätt och fettfattig kost – Färska svampar är lätt kost eftersom största delen av deras vikt, mellan 85 och 90 procent är vatten och deras energiinnehåll i genomsnitt endast är 25 kcal/100 gram. Färska svampar innehåller endast ungefär 0,5 gram/100 gram fett.
Visa hela svaret

När ska man inte äta champinjoner?

Stor konsumtion av champinjoner under lång tid kan innebära en förhöjd risk för hälsan. Champinjoner innehåller fenylhydraziner som misstänks vara cancerogena. På samma sätt som med många andra livsmedel bör man undvika extrem konsumtion.
Visa hela svaret

Kan man äta svamp varje dag?

Fråga dietisten – Sofia Antonsson är kostrådgivare och dietist. Skicka dina frågor till: [email protected] Att samma skulle gälla för människor är inte klarlagt men Livsmedelsverket har ändå gått ut med en varning. Rådet är att äta max ett par hekto champinjoner per månad.
Visa hela svaret

Kan man ha råa champinjoner i sallad?

Champinjoner är goda att steka i smör eller i olja tillsammans med lök och andra grönsaker. Champinjoner passar också bra i grytor, stuvningar och soppor. Om man skall använda råa champinjoner i sallad skall man skölja svampen väl, under rinnande vatten, innan den skivas och läggs i salladen.
Visa hela svaret

Vad händer om man äter råa champinjoner?

Om man äter svamp ska man spara en så man vet vad man dog av. Rådet kommer från den svenske svampexperten Nils Suber (1890-1985), nestor inom svensk mykologi, och är inte fullt så tokigt som det låter. För fortfarande är vetenskapens kunskap om svamparnas gifter mycket ofullständig.

 • En lång rad svampar som tidigare ansågs vara bra matsvampar har nu omvärderats.
 • Om olyckan skulle vara framme, är det viktigt att få reda på vilka svampar som har gjort patienten sjuk.
 • Lyckligtvis händer det numera sällan att människor dör av att ha ätit giftig svamp, men ett hundratal människor vårdas årligen på sjukhus till följd av svampförgiftning.

— Spindlingarna, de som tidigare kallades spindelskivlingar, har tagit tätpositionen när det gäller allvarliga förgiftningsfall, berättar Mark Personne, verksamhetschef och överläkare vid Giftinformationscentralen i Solna utanför Stockholm. Nästan varje år drabbas två eller tre personer i Sverige så svårt efter att ha ätit giftiga spindlingar att deras njurar blir helt förstörda.

 • För att överleva måste de gå i dialys resten av livet eller genomgå njurtransplantation.
 • De flesta år orsakar också andra svampar, som lömsk och vit flugsvamp, ett antal svåra förgiftningsfall med allvarliga leverskador som följd.
 • Fast med modern sjukhusvård kan de flesta räddas.
 • Senast ett dödsfall inträffade var år 1996.

Då avled en van svampplockare, med mångårig erfarenhet, i sviterna efter flugsvampsförgiftning. ### Två gamla favoriter I boken I svampskogen från 1968, som säkert fortfarande finns i många hem än i dag, beskrev Nils Suber drygt 500 av de 4 000 arter av storsvamp (se rutan på sidan 32) som växer i Sverige.

 • Listorna över svampar som anses vara oätliga och över dem som klassas som giftiga har vuxit under de 35 år som har gått sedan Suber gav ut sin bok.
 • För svampälskare är stenmurklan (bild 1), kanske det bedrövligaste exemplet.
 • I dag anser toxikologerna, giftexperterna, att stenmurklan är så giftig att den är ytterst tvivelaktig som matsvamp.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Innehåller 100 G Potatis?

Till råga på alla tidigare kända giftverkningar har det på senare år klarlagts att kvinnor som har ätit murklor riskerar att få nedsatt fruktsamhet, åtminstone tillfälligt. — Vi avråder helt från att äta stenmurklor. Sedan några år tillbaka är det förbjudet att sälja murklor i färsk eller torkad form i Sverige.

Fortfarande får de dock saluföras som konserver och även serveras på restaurang. Vill man trots allt äta stenmurklor är det viktigt att de är förvällda ett par gånger och att kokvattnet kastas bort. Toppmurklor är däremot fria från gift, betonar Christer Andersson, toxikolog vid Livsmedelsverket. Precis som stenmurklan har svartriskan ansetts vara ätlig efter förvällning.

Numera varnar forskarna också för svartriskan eftersom den har befunnits innehålla en kraftigt mutagen substans, dvs ett ämne som ger förändringar i arvsmassan. Ironiskt nog har det visat sig att riskerna med att äta svartriska ökar betydligt efter det att den har förvällts, tvärtemot vad man skulle kunna tro.

Bland de verkliga nykomligarna i giftsvamparnas krets är två närbesläktade riddarmusseroner (bild 2) bägge mycket uppskattade matsvampar. — I fjol publicerade den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine en artikel som rapporterade om ett antal allvarliga förgiftningsfall i Frankrike. Man vet inte vad det är för gift som är verksamt, men samtliga som blev sjuka hade ätit av svampen minst tre måltider i följd.

I tre av de tolv rapporterade fallen avled patienten, berättar Mark Personne. Frågan om riddarmusseronernas giftighet är än så länge ofullständigt studerad. Det finns ändå skäl att vara försiktig med svampen eftersom vissa människor tycks reagera så våldsamt.

 1. De som insjuknade drabbades av en ovanlig form av muskelskada som i de värsta fallen ledde till muskelsönderfall.
 2. Ett gift, flera verkningar Inte ens den odlade champinjonen är helt fri från skadliga ämnen.
 3. Att risken för cancer och skador på arvsmassan ökar hos möss som har matats med råa champinjoner framkommer i ett flertal oberoende studier.

Livsmedelsverket avråder därför människor från att äta mycket champinjoner, särskilt råa. — Champinjoner innehåller ämnen som är besläktade med giftet i stenmurklan, berättar professor emeritus Börje Wickberg. Han förklarar att de till stor del föreligger i en form som gör att de är kemiskt mindre stabila än murkelgiftet.

 1. Förmodligen är de lättare att utsöndra ur kroppen.
 2. Champinjonen saknar ju uppenbarligen murklans akuta giftighet.
 3. Börje Wickberg är en av få svenska forskare som själv har studerat svampgifter.
 4. Han anser att riskerna med att äta odlad champinjon inte bör överdrivas.
 5. Vi vet att det finns cancerframkallande ämnen i många livsmedel och sannolikt också i många vanliga matsvampar.

Men det är ytterst svårt att fastställa hur stora riskerna är i enskilda fall. Naturligt nog är de svampar som ger akuta symtom bäst undersökta. En sådan svamp är den grå bläcksvampen (bild 6). Den har ansetts vara en god matsvamp. Men svampen innehåller coprin, en substans som har likadan verkan som antabus.

Tillsammans med alkohol ger svampen illamående och andra kraftiga obehag. — Reaktionen är välbekant och mer våldsam än farlig. Däremot har coprinet en ganska okänd och mycket värre effekt oavsett om den blandas med alkohol eller inte, varnar Börje Wickberg. Coprin har låg akut giftighet, men när det har givits åt försöksdjur vid upprepade tillfällen har handjurens könskörtlar skadats, vilket slutligen har lett till sterilitet.

Sannolikt gäller detta även män. Coprin är ett bra exempel på hur lömska svampgifter kan vara. Grå bläcksvamp är för övrigt inte den enda svampen som har antabuseffekt. Ett annat, och mindre känt exempel, är klubbtrattskivlingen, en svamp som tidigare har rekommenderats som god matsvamp av bl a Suber (han kallade arten för mörk trattskivling).

 • Vad det är för substans hos klubbtrattskivlingen som framkallar antabuseffekten är inte känt, men coprin har inte hittats i svampen.
 • Andra sidan har man isolerat ämnen med oroväckande kemiska strukturer i åtskilliga svampar, men man har inte haft möjlighet att undersöka dem med avseende på deras giftighet, berättar Börje Wickberg.

Ett sådant exempel är vit tuvskivling. Svampen har tidigare ansetts ätlig — den både doftar och smakar gott. Symtomen kommer sentOm man är svampplockare och vill undvika obehagliga överraskningar ska man alltså inte lita på äldre litteratur. En bok som däremot kan rekommenderas är Nya svampboken av Pelle Holmberg och Hans Marklund.

 • Den senaste upplagan är tryckt i år.
 • I denna moderna klassiker bland svenska svampböcker kan man bl a läsa om den lilla otäcka gifthättingen (bild 3) — en svamp som innehåller samma gift som lömsk och vit flugsvamp.
 • Vad som gör denna svamp så farlig är att den lätt kan förväxlas med en god svamp, den föränderliga tofsskivlingen.

Ett skrämmande exempel på gammal okunskap är att gifthättingen faktiskt har rekommenderats som matsvamp för inte alltför länge sedan. Gifthättingen gick då under namnet strimmig tofsskivling. Svampen har även kallats dadelbrun hjälmskivling. Precis som i fallet med vit och lömsk flugsvamp kan det ta upp till ett dygn innan man blir sjuk efter en svampmåltid som har innehållit gifthätting.

Ännu längre tid tar det innan man blir sjuk av giftiga spindlingar — som mest en hel vecka. Bland våra närmare 400 spindlingar känner man till två dödligt giftiga arter: toppig giftspindling (bild 4) och orangebrun giftspindling. Bägge arterna är lätta att känna igen. Ändå har det hänt flera gånger att exemplar av giftiga spindlingar av misstag har råkat komma med i korgen då plockare har varit på jakt efter trattkantareller.

Det gäller att se upp eftersom arterna kan växa tätt tillsammans i mossan. De toppiga- och orangebruna spindlingarna och deras giftighet upptäcktes så sent som på 1970-talet. Efter det har svampexperterna blivit alltmer tveksamma till andra spindlingar som tidigare ansågs ätliga.

I dag är det nog klokast att låta samtliga spindlingar stå kvar i skogen. Vårt sista exempel bland de omvärderade svamparna är pluggskivlingen (bild 5). På många håll i Europa har den varit en omtyckt matsvamp och förekommer i äldre svenska svampböcker som ätlig. Väl kokt eller genomstekt ger den inga akuta besvär, men äter man den rå eller för litet upphettad får man våldsamt ont i magen.

Vad det är för gift som kroppen reagerar på är okänt. Pluggskivlingen innehåller dessvärre en andra komponent som inte förstörs av värme och som kan ha ännu otrevligare följder. Hos vissa, men inte alla, som har ätit av svampen angrips kroppens röda blodceller.

Giftet lurar kroppen att anfalla de egna blodcellerna så att de skadas och faller sönder, med bl a leverskador som följd.Eftersom det handlar om en immunologisk reaktion och skadan kan jämföras med en allergisk reaktion räcker det inte med att äta pluggskivling en enda gång för att bli sjuk. Antalet antikroppar ökar för varje gång man äter av svampen, och för varje gång ökar också risken att insjukna.

You might be interested:  Hur Många Kalorier I En Skiva Lingongrova?

### Mat eller krydda? Svampar innehåller mest vatten och är fattiga på näringsämnen. Men i svampar finns en mängd komplicerade substanser som inte förekommer i andra livsmedel. Jämfört med växter och djur har svamparna en konstig kemi som till stora delar fortfarande är outforskad.

 1. Vi är många som gärna ger oss ut i svampskogen och som inte tackar nej till en god svampmåltid.
 2. Det är ändå lätt att aptiten minskar något när man betänker att många matsvampar som i dag klassas som ätliga kan vara omvärderade i morgon.
 3. För listan på otjänliga arter kommer säkerligen att växa med ökad kunskap om svamparnas kemi.

Är det då klokt att äta svamp trots alla okända risker? — Jag vänder mig faktiskt mot ordet matsvamp. Svamp är inte föda i egentlig mening, och ska därför inte ätas i stora mängder. Men använd gärna svamp som krydda, uppmanar Mark Personne.
Visa hela svaret

Hur många kalorier är det i en röd paprika?

Näringsvärde per 100g. Energi: 107kJ/26 kcal, Protein: 1g, Fett: 0,1g, Mättade fettsyror: 0g, Kolhydrater: 4g, Fibrer: 2g, C-vitamin: 159mg, D-vitamin: 0mcg, Folat: 40mcg, Järn: 0,3mg, Zink: 0,2mg, Kalcium: 6mg.
Visa hela svaret

Är det protein i champinjoner?

Näringsinnehåll. Näringsvärde per 100g. Energi: 111kJ/26 kcal, Protein : 3g, Fett: 0,2g, Mättade fettsyror: 0g, Kolhydrater: 3g, Fibrer: 1g, C-vitamin: 5mg, D-vitamin: 0mcg, Folat: 31mcg, Järn: 0,3mg, Zink: 0,5mg, Kalcium: 3mg.
Visa hela svaret

Måste man skölja champinjoner?

Kantarell – Hur Många Kalorier I Champinjoner Den gula kantarellen, eller skogens guld, är lätt att känna igen med sin gula färg och typiska form. Kantarellen är i säsong från juli till oktober och trivs bra i blandskog. Efter plockning är det bara att borsta dem rena från jord, eller skölja dem i kallt vatten. Passar utmärkt i stuvningar och såser, likaså som topping på pizza eller en klassisk kantarelltoast.
Visa hela svaret

Varför ska man inte skölja champinjoner?

Matälskaren: Att skölja eller att inte skölja? Ett gammalt kocktrick är att låta bli skölja champinjoner eftersom de absorberar så mycket vätska och blir soggiga. Men vänta nu svamp innehåller ju redan 90% vatten så vad gör ett par droppar mer eller mindre? Så resonerade och gjorde ett experiment.
Visa hela svaret

Hur mycket svamp per portion?

Vad väger svamp, bönor, linser & ärtor? 1 liter färsk svamp som champinjoner, ostronskivling, trattkantareller eller kantareller väger ca 300 gram; blir ca 200 gram förvälld svamp eller ca 25 gram torkad svamp. Grundregeln är att 100 gram kokta bönor ger ca 3 dl kokta.

 1. Räkna ca 80 gram okokta per portion eller 2-2,5 dl färdigkokta Grundregeln är att 100 gram ger mellan 2,5-3 dl kokta linser.
 2. Räkna ca 60 gram okokta eller 2-2,5 dl kokta linser per portion Gula ärtor väger 80 gram per dl okokta.100 gram kokta gula ärtor blir 2,5-3 dl eller 240 gram.
 3. Till ärtsoppa kan du räkna 60-80 gram okokta gula ärtor per portion.

Kikärter väger 85 gram per dl okokta.100 gram kokta kikärter blir ca 3 dl eller 225 gram : Vad väger svamp, bönor, linser & ärtor?
Visa hela svaret

Hur nyttigt är det att äta svamp?

Svamp – innehåller både protein och många viktiga mineraler. Ny forskning visar dessutom att man kan använda champinjoner – och säkert också andra svampar – som D-vitaminkälla genom att låta dem ligga en timme i solen. Lägg t.ex. champinjonerna ljust i ett fönster.
Visa hela svaret

Är potatis dåligt för viktnedgång?

Potatis mättar bra – En annan missuppfattning är att potatis är “fyllt av stärkelse och därför ger massa kalorier utan att mätta”, Studier visar tvärt om att potatis är ett av de livsmedel som mättar allra bäst per kalori! Det är alltså ett jättebra livsmedel att äta om du vill behålla eller gå ner i vikt, eftersom det ger mättnad på relativt lite kalorier jämfört med andra livsmedel.
Visa hela svaret

Hur många gram är en champinjon?

1 Deciliter (dl) Champinjoner motsvarar:

1 dl 1 liten 1 portion
30 g 5 g 80 g

Visa hela svaret

Kan man äta allt på champinjoner?

Man äter såväl den knubbiga brunvita hatten som foten. De använder bruna champinjoner på samma sätt som de vita champinjonerna. Ät champinjoner naturella, hela till dip eller skivade i sallad och på grönsaksfat. Skogschampinjoner är goda marinera, smörsteka och använda i stuvning, sås eller soppa.
Visa hela svaret

Vad händer om man äter råa champinjoner?

Om man äter svamp ska man spara en så man vet vad man dog av. Rådet kommer från den svenske svampexperten Nils Suber (1890-1985), nestor inom svensk mykologi, och är inte fullt så tokigt som det låter. För fortfarande är vetenskapens kunskap om svamparnas gifter mycket ofullständig.

En lång rad svampar som tidigare ansågs vara bra matsvampar har nu omvärderats. Om olyckan skulle vara framme, är det viktigt att få reda på vilka svampar som har gjort patienten sjuk. Lyckligtvis händer det numera sällan att människor dör av att ha ätit giftig svamp, men ett hundratal människor vårdas årligen på sjukhus till följd av svampförgiftning.

— Spindlingarna, de som tidigare kallades spindelskivlingar, har tagit tätpositionen när det gäller allvarliga förgiftningsfall, berättar Mark Personne, verksamhetschef och överläkare vid Giftinformationscentralen i Solna utanför Stockholm. Nästan varje år drabbas två eller tre personer i Sverige så svårt efter att ha ätit giftiga spindlingar att deras njurar blir helt förstörda.

För att överleva måste de gå i dialys resten av livet eller genomgå njurtransplantation. De flesta år orsakar också andra svampar, som lömsk och vit flugsvamp, ett antal svåra förgiftningsfall med allvarliga leverskador som följd. Fast med modern sjukhusvård kan de flesta räddas. Senast ett dödsfall inträffade var år 1996.

Då avled en van svampplockare, med mångårig erfarenhet, i sviterna efter flugsvampsförgiftning. ### Två gamla favoriter I boken I svampskogen från 1968, som säkert fortfarande finns i många hem än i dag, beskrev Nils Suber drygt 500 av de 4 000 arter av storsvamp (se rutan på sidan 32) som växer i Sverige.

Listorna över svampar som anses vara oätliga och över dem som klassas som giftiga har vuxit under de 35 år som har gått sedan Suber gav ut sin bok. För svampälskare är stenmurklan (bild 1), kanske det bedrövligaste exemplet. I dag anser toxikologerna, giftexperterna, att stenmurklan är så giftig att den är ytterst tvivelaktig som matsvamp.

Till råga på alla tidigare kända giftverkningar har det på senare år klarlagts att kvinnor som har ätit murklor riskerar att få nedsatt fruktsamhet, åtminstone tillfälligt. — Vi avråder helt från att äta stenmurklor. Sedan några år tillbaka är det förbjudet att sälja murklor i färsk eller torkad form i Sverige.

Fortfarande får de dock saluföras som konserver och även serveras på restaurang. Vill man trots allt äta stenmurklor är det viktigt att de är förvällda ett par gånger och att kokvattnet kastas bort. Toppmurklor är däremot fria från gift, betonar Christer Andersson, toxikolog vid Livsmedelsverket. Precis som stenmurklan har svartriskan ansetts vara ätlig efter förvällning.

Numera varnar forskarna också för svartriskan eftersom den har befunnits innehålla en kraftigt mutagen substans, dvs ett ämne som ger förändringar i arvsmassan. Ironiskt nog har det visat sig att riskerna med att äta svartriska ökar betydligt efter det att den har förvällts, tvärtemot vad man skulle kunna tro.

You might be interested:  Hur Mycket Kalorier I Kaffe?

Bland de verkliga nykomligarna i giftsvamparnas krets är två närbesläktade riddarmusseroner (bild 2) bägge mycket uppskattade matsvampar. — I fjol publicerade den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine en artikel som rapporterade om ett antal allvarliga förgiftningsfall i Frankrike. Man vet inte vad det är för gift som är verksamt, men samtliga som blev sjuka hade ätit av svampen minst tre måltider i följd.

I tre av de tolv rapporterade fallen avled patienten, berättar Mark Personne. Frågan om riddarmusseronernas giftighet är än så länge ofullständigt studerad. Det finns ändå skäl att vara försiktig med svampen eftersom vissa människor tycks reagera så våldsamt.

De som insjuknade drabbades av en ovanlig form av muskelskada som i de värsta fallen ledde till muskelsönderfall. ### Ett gift, flera verkningar Inte ens den odlade champinjonen är helt fri från skadliga ämnen. Att risken för cancer och skador på arvsmassan ökar hos möss som har matats med råa champinjoner framkommer i ett flertal oberoende studier.

Livsmedelsverket avråder därför människor från att äta mycket champinjoner, särskilt råa. — Champinjoner innehåller ämnen som är besläktade med giftet i stenmurklan, berättar professor emeritus Börje Wickberg. Han förklarar att de till stor del föreligger i en form som gör att de är kemiskt mindre stabila än murkelgiftet.

 • Förmodligen är de lättare att utsöndra ur kroppen.
 • Champinjonen saknar ju uppenbarligen murklans akuta giftighet.
 • Börje Wickberg är en av få svenska forskare som själv har studerat svampgifter.
 • Han anser att riskerna med att äta odlad champinjon inte bör överdrivas.
 • Vi vet att det finns cancerframkallande ämnen i många livsmedel och sannolikt också i många vanliga matsvampar.

Men det är ytterst svårt att fastställa hur stora riskerna är i enskilda fall. Naturligt nog är de svampar som ger akuta symtom bäst undersökta. En sådan svamp är den grå bläcksvampen (bild 6). Den har ansetts vara en god matsvamp. Men svampen innehåller coprin, en substans som har likadan verkan som antabus.

 1. Tillsammans med alkohol ger svampen illamående och andra kraftiga obehag.
 2. Reaktionen är välbekant och mer våldsam än farlig.
 3. Däremot har coprinet en ganska okänd och mycket värre effekt oavsett om den blandas med alkohol eller inte, varnar Börje Wickberg.
 4. Coprin har låg akut giftighet, men när det har givits åt försöksdjur vid upprepade tillfällen har handjurens könskörtlar skadats, vilket slutligen har lett till sterilitet.

Sannolikt gäller detta även män. Coprin är ett bra exempel på hur lömska svampgifter kan vara. Grå bläcksvamp är för övrigt inte den enda svampen som har antabuseffekt. Ett annat, och mindre känt exempel, är klubbtrattskivlingen, en svamp som tidigare har rekommenderats som god matsvamp av bl a Suber (han kallade arten för mörk trattskivling).

 • Vad det är för substans hos klubbtrattskivlingen som framkallar antabuseffekten är inte känt, men coprin har inte hittats i svampen.
 • Andra sidan har man isolerat ämnen med oroväckande kemiska strukturer i åtskilliga svampar, men man har inte haft möjlighet att undersöka dem med avseende på deras giftighet, berättar Börje Wickberg.

Ett sådant exempel är vit tuvskivling. Svampen har tidigare ansetts ätlig — den både doftar och smakar gott. Symtomen kommer sentOm man är svampplockare och vill undvika obehagliga överraskningar ska man alltså inte lita på äldre litteratur. En bok som däremot kan rekommenderas är Nya svampboken av Pelle Holmberg och Hans Marklund.

 • Den senaste upplagan är tryckt i år.
 • I denna moderna klassiker bland svenska svampböcker kan man bl a läsa om den lilla otäcka gifthättingen (bild 3) — en svamp som innehåller samma gift som lömsk och vit flugsvamp.
 • Vad som gör denna svamp så farlig är att den lätt kan förväxlas med en god svamp, den föränderliga tofsskivlingen.

Ett skrämmande exempel på gammal okunskap är att gifthättingen faktiskt har rekommenderats som matsvamp för inte alltför länge sedan. Gifthättingen gick då under namnet strimmig tofsskivling. Svampen har även kallats dadelbrun hjälmskivling. Precis som i fallet med vit och lömsk flugsvamp kan det ta upp till ett dygn innan man blir sjuk efter en svampmåltid som har innehållit gifthätting.

 1. Ännu längre tid tar det innan man blir sjuk av giftiga spindlingar — som mest en hel vecka.
 2. Bland våra närmare 400 spindlingar känner man till två dödligt giftiga arter: toppig giftspindling (bild 4) och orangebrun giftspindling.
 3. Bägge arterna är lätta att känna igen.
 4. Ändå har det hänt flera gånger att exemplar av giftiga spindlingar av misstag har råkat komma med i korgen då plockare har varit på jakt efter trattkantareller.

Det gäller att se upp eftersom arterna kan växa tätt tillsammans i mossan. De toppiga- och orangebruna spindlingarna och deras giftighet upptäcktes så sent som på 1970-talet. Efter det har svampexperterna blivit alltmer tveksamma till andra spindlingar som tidigare ansågs ätliga.

I dag är det nog klokast att låta samtliga spindlingar stå kvar i skogen. Vårt sista exempel bland de omvärderade svamparna är pluggskivlingen (bild 5). På många håll i Europa har den varit en omtyckt matsvamp och förekommer i äldre svenska svampböcker som ätlig. Väl kokt eller genomstekt ger den inga akuta besvär, men äter man den rå eller för litet upphettad får man våldsamt ont i magen.

Vad det är för gift som kroppen reagerar på är okänt. Pluggskivlingen innehåller dessvärre en andra komponent som inte förstörs av värme och som kan ha ännu otrevligare följder. Hos vissa, men inte alla, som har ätit av svampen angrips kroppens röda blodceller.

Giftet lurar kroppen att anfalla de egna blodcellerna så att de skadas och faller sönder, med bl a leverskador som följd.Eftersom det handlar om en immunologisk reaktion och skadan kan jämföras med en allergisk reaktion räcker det inte med att äta pluggskivling en enda gång för att bli sjuk. Antalet antikroppar ökar för varje gång man äter av svampen, och för varje gång ökar också risken att insjukna.

### Mat eller krydda? Svampar innehåller mest vatten och är fattiga på näringsämnen. Men i svampar finns en mängd komplicerade substanser som inte förekommer i andra livsmedel. Jämfört med växter och djur har svamparna en konstig kemi som till stora delar fortfarande är outforskad.

 1. Vi är många som gärna ger oss ut i svampskogen och som inte tackar nej till en god svampmåltid.
 2. Det är ändå lätt att aptiten minskar något när man betänker att många matsvampar som i dag klassas som ätliga kan vara omvärderade i morgon.
 3. För listan på otjänliga arter kommer säkerligen att växa med ökad kunskap om svamparnas kemi.

Är det då klokt att äta svamp trots alla okända risker? — Jag vänder mig faktiskt mot ordet matsvamp. Svamp är inte föda i egentlig mening, och ska därför inte ätas i stora mängder. Men använd gärna svamp som krydda, uppmanar Mark Personne.
Visa hela svaret